Ticket #474 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Klimaforum under Köpenhamnsmötet COP15 workshop

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

Alla organisationer hänger där, medan kostymnissarna hänger på Klimatmötet.

Vi ska ordna en workshop där. Klara ansvarig. De har grejer som projektor men Klara måste maila först isåfall.

World Economic and Social Survey 2009. Föreslår tvångslicenssiering för technologytransfer på samma sätt som för läkemedel.

Köpenhamnsprotokollet - Technology co-operation.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

12:e december, jättedemonstration i Köpenhamn. 300 organisationer deltar. Piratpartiet och Ung Pirat deltar.

comment:2 Changed 13 years ago by AndersHedberg

Definiera målen så vi vet vilka mål vi vill uppnå.

comment:3 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

comment:4 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed

Vi deltog.

Note: See TracTickets for help on using tickets.