Ticket #489 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Förslag till ännu en blogg att prenumerera på

Reported by: samface Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

 http://bloggsam.mindrelease.net

Ovanstående är en länk till min blogg som jag nu skamlöst gör reklam för. Här bloggar jag i egenskap av både piratpartist (vice valkretsledare, Östergötand) och som privatperson. Hoppas ni tycker den är lämplig och intressant för live.piratpartiet.se's besökare.

Sammy

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Bra!

Det som behövs är att du kategoriserar inläggen. På så sätt kan jag plocka in bara de inlägg som rör piratfrågor, och du är fri att skriva om vad annat du vill utan att hamnar på live-sidan.

Så, om du vill vara med, så behöver du säga till om en eller flera
bloggkategorier eller taggar som du vill använda för det. Alternativt kan vi ta alla inlägg, om det alltid rör sig om piratrelaterade frågor.

comment:2 Changed 13 years ago by samface

Piratpartiet, informationspolitik, integritet, upphovsrätt, piratkopiering och fildelning tycks vara de taggar jag oftast använder för det som är relaterat till piratfrågor. Alla inlägg kanske inte är så piratrelaterade då jag emellanåt bloggar om exempelvis främlingsfientlighet.

Tack för exponeringen! :)

S

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Ok, lagt till!

Note: See TracTickets for help on using tickets.