Ticket #511 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

layouten på donera-sidan har rasat

Reported by: johan.karlsson@… Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

 http://www.piratpartiet.se/donera-kortpren

Högerspalten har hamnat långt till vänster, halvt utanför sidan. Lite illa om vi tappar donationer pga att vår donera-sida inte funkar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

En </div> för mycket, fixat. Tack!

Note: See TracTickets for help on using tickets.