Ticket #525 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Nyhet om indragna pass - klassa politisk oppositionella som brottslingar?

Reported by: Dennis Nilsson Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej! varför kom inte denna nyhet från SR.se med på Live-sidan.
 http://forum.piratpartiet.se/Topic176549-15-1.aspx
 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3175795

Nyheten är i högsta grad aktuell. Ser vi inte upp så kan detta en dag bli verklighet. Att våra myndigheter tar sig genvägar är inte bra alls. I många länder klassar man ju just politisk oppositionella som "brottslingar".

Det är de små stegens tyranni som det gäller att vara uppmärksam på.
Jag föreslår att du därför lägger upp den på Live-sidan.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Allt som läggs upp i nyhetsforumet hamnar på livesidan automatiskt, det är inte någon manuell process inblandad.

Note: See TracTickets for help on using tickets.