Ticket #539 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

"Fråga en pirat" på webbsidan.

Reported by: Tommten Owned by: dansve
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: chatt, service
Cc:

Description

 http://www.telenor.se/published_images/chat-open.png En bild ungefär som den på hemsidan, fast det står "Fråga en pirat", där de som inte vet nåt om piratpartiet kan klicka för att ställa en fråga till en pirat.. Dvs, det är inte en allmän chatt för pirater, utan mer en liten ruta med supportservice för ickepirater som öppnas på piratpartiets hemsida. När någon kommer in och skriver nått blir det ungefär som den där fanfarprylen vi hade när det kom en ny medlem, så den pirat som finns tillgänglig som känner sig manad kan svara direkt.. Det är ju nästan jämt nån pirat vaken, det har man ju märkt.. Direktkontakt med en medlem är det bästa första intrycket man kan få. Det vet jag av egen erfarenhet, för det var precis det som imponerade mig först, även fast jag bråkade på med att gå in på webbchatten istället.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Jag har tidigare pulat med supportchatt och skulle kunna ordna det rent tekniskt om någon annan vill hålla i projektet.

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

En supportgrupp bildad  http://forum.piratpartiet.se/Topic190768-532-1.aspx

Gruppen tittar på alternativa lösningar.

comment:3 Changed 13 years ago by dansve

  • Owner changed from mini to dansve
  • Status changed from new to assigned

Supportgruppen kommer att köra en provmånad med systemet Mibew Messenger (mibew.org) på  http://support.piratpartiet.se/

Faller försöket väl ut kommer det säkerligen att permanentas.

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.