Ticket #554 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Webbsida som samlar in och sammanställer frågor till våra riksdagskandidater

Reported by: Tommten Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Skapa en webbsida där alla riksdagskantidater presenteras och där man har möjlighet att ställa frågor till riksdagskandidaterna vad de tycker i olika frågor. För en närmare beskrivning, se här:
 http://forum.piratpartiet.se/Topic181603-87-1.aspx

För att se eventuella problem med detta se denna tråden på forumet:  http://forum.piratpartiet.se/Topic165379-110-1.aspx Ni får skippa förbi en hel den skitsnack i tråden tyvärr.

Frågeställningen är: Munkavle på partikandidater för att säkerställa att partiets åsikter inte blandas ihop med kandidaternas personliga ställningstaganden, eller låta kandidaterna uttrycka sig, bara de är tydliga med var som är deras personliga åsikt och partiets linje.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Summary changed from Tommten to Webbsida som samlar in och sammanställer frågor till våra riksdagskandidater

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av L,K-listor

comment:3 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

Tillhör inte IT utan är en kommunikationsfråga.

Note: See TracTickets for help on using tickets.