Ticket #558 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Min blog på live sidan

Reported by: kenvase Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej, Jag skulle vilja få min blog på live sidan.
 http://www.holmblad.info

Attachments

kenvase_pp.jpg Download (41.2 KB) - added by kenvase 13 years ago.
För ikon

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Såhär funkar det:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

  • skriver intressant om piratrelaterade frågor
  • har ett hyfsat språk
  • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

  • Kommer du att skriva om piratfrågor?
  • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade inlägg...
annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som du
ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får du,
annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

Changed 13 years ago by kenvase

För ikon

comment:2 Changed 13 years ago by kenvase

Etiketter:
Piratpartiet, Acta, Integritet, Ipred, Val2010

Täcker mina behov ;)

Kanske kan du göra nått av bifogad bild. Annars hit på nått.

comment:3 Changed 13 years ago by mini

Kent,

Jag hittar inte etiketterna

Acta, Ipred, Val2010

För att det ska funka måste etiketterna finnas (mest för att det lätt blir fel med exakt stavning och så annars). Ska jag strunta i dem så länge?

comment:4 Changed 13 years ago by kenvase

Du bör kunna hitta dom nu, om inte skippa dom så länge.

comment:5 Changed 13 years ago by mini

Puh, sent om sider, nu är du med!

comment:6 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.