Ticket #563 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ä,ä,ö faller bort i Description av trådar på forumet.

Reported by: Tommten Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: Forumet Keywords: description forum vokal
Cc:

Description

Jag vet inte varför, men ibland faller å,ä och ö bort i description av rubrikerna i trådar på forumet.

Ett exempel är motionen "Förbud mot olovlig fotografering och filmning" som jag la upp igår.
 http://forum.piratpartiet.se/Forum469-1.aspx

Var anledningen att jag editerade första inlägget, att det kanske övergick till en ny dag mellan tidperioden från när jag tryckte på "Starta ny tråd" till att jag tryckte på "Post new topic", eller något helt annat? Jag har ingen aning.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.