Ticket #567 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

KANDIDATBILD!

Reported by: fredrik.lejnell@… Owned by: Richie
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Kan du/ni vara snälla att omgående fixa min kandidatsbild?
Om det skulle vara något fel på den som ja skickade med när ja anmälde mig finns den att hämta på .

 http://www.piratus.se/wp-content/Images/Kandidat/kandidat.jpg

Var nu jätte snälla o fixa detta omgående för ja har väntat sedan ni satte upp listan med att få detta fixat och börjar bli trött på att tjata!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Åtgärdat

Note: See TracTickets for help on using tickets.