Ticket #577 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

"Avsluta prenumeration" direkt i mailutskicken

Reported by: speakman Owned by: Todi
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Lägg till en direktlänk i alla utskick där man, utan en massa krångel, direkt ställer av framtida mailutskick. Länken bör förslagsvis kodas och vara unik för mottagaradressen. På så vis behövs inte att man måste logga in på PirateWeb.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

I Ricks utskick finns direktlänk till sida där du styr alla prenumerationer.
Så lösningen finns, borde väl gå att peta in samma lösning på de vanliga utskicken?

comment:2 Changed 13 years ago by speakman

Vad jag kan se finns bara en länk till PirateWeb. Då måste folk leta fram sina loginuppgifter för att avsäga sig prenumerationen. Jag är mer inne på en direktlänk som inte kräver någon login.

Däremot låter det som att det inte riktigt fungerar ens om man bockar av sig inne i PirateWeb vilket nog borde fixas först, annars inte ens en direktlänk.

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

Alltså, i de nyhetsbrev som rick skickar genom sin blogg (senaste jag hittat är 31 okt) så finns mottagarunik direktlänk. Det saknas däremot i alla utskick genom pirateweb. Därav borde det finnas befintlig lösning att använda till resterande utskick.

Appropå funktion så verkar det vanligaste misstaget vara att man valt bort utskick men finns registrerad som aktivist, däremot verkar valet fungera.
(peta på mig eller maila medlemsservice@… om du vill att vi ska kolla upp ifall det finns någon skumt i inställningarna för viss medlem)

comment:4 Changed 13 years ago by Jörgen L

Jag kan lägga in den länken i medlemsmail-templaten också...

comment:5 Changed 13 years ago by Gonte

Underbart :)
*applåder & piratkramar*

comment:6 Changed 13 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tackar! Stänger ticketen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.