Ticket #581 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Felaktigt flaggspel

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag fick för en stund sedan ett medlemsförnyelse-mail där jag kunde klicka för att förnya medlemsskapet. Allt gick bra och jag är nu medlem i ytterligare ett år (party)

Men på sidan där förnyelsen bekräftades fanns i övre högra hörnet två flaggor en svensk och en engelsk. Jag klickade på den engelska för att se detta tjusiga meddelande på engelska. Jag fick då meddelande om att något gått snett och fick omedelbart 5! mail om manuell hantering osv... Någonting är snett med länken under den engelska flaggan tror jag - kanske finns ingen engelsk version?

Medlemsskapet är fixat så det behöver du inte bry dig om men det andra kanske är något...

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

Vid språkbyte laddas sidan om. Möjligen så kan det hända att om sidan man råkar vara på är just en typen som förnyelsesidan, dvs att den kör en action från querysträngen på laddning, då gör samma sak igen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.