Ticket #608 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

XMPP-server-integration

Reported by: Zash Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: xmpp
Cc:

Description

Integration med en XMPP-server, se #606

 • Skapa och hantera konto från PirateWeb
 • Liknande hur mail och forum-kopplingar funkar
  • Att "officiella" människor har en @piratpartiet.se
  • Andra får välja mellan att
   • knyta ett existerande konto till sitt PW-konto
   • skapa ett genom PW, ev med nån alternativ host

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed

XMPP integration finns numera. Stänger.

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

Knyta @piratpartiet.se-mail till ett XMPP-konto.

Frågan är hur man ska göra med lösenord.

comment:3 Changed 12 years ago by patrik.greco@…

bör ju inkludera @ungpirat.se också, så slipper ju UP sätta upp en egen XMPP server. Minskar klöddet för medlemmar som vill vara aktiva om man håller sig till en server

comment:4 Changed 12 years ago by Zash

 • Owner changed from Todi to JorgenL
 • Status changed from reopened to assigned

Det ser ut i PW-koden som att det ska funka att använda parti-mail (dvs @pp.se) som xmpp-konto, kan någon bekräfta detta?

comment:5 Changed 12 years ago by Zash

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

comment:6 Changed 12 years ago by Zash

 • Keywords xmpp added
Note: See TracTickets for help on using tickets.