Ticket #622 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Kan inte lägga till kandidater i listan och bilder saknas

Reported by: marcusborg83@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Lyckats inte på något sätt lägga till kandidater, varken genom att "dra" eller använda pilen. Dessutom saknas flera bilder, bland annat hos mig, Marcus Borg. Har laddat upp bild så den borde vara där.

Mvh

/Marcus Borg

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Val av L,K-listor

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Denna kod lär skrivas om innan nästa val. Stänger och antar att det kontrolleras/fixas inför nästa version.

Note: See TracTickets for help on using tickets.