Ticket #649 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

+++ till fejan

Reported by: Richie Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

Vi borde kunna skicka samma uppdateringar som vi kör ut till Twitter till Facebook-gruppen också:  http://www.facebook.com/group.php?gid=4479104101

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Gärna!

Idéer om hur man automatiserar det önskas... det verkar deprimerande jobbigt att göra det direkt inifrån skypebotten:  http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Authorization_and_Authentication_for_Desktop_Applications#Logging_In_and_Getting_a_Session

Men via twitters rss-flöde kanske?

comment:2 Changed 13 years ago by mini

Det går att göra mer med "Pages" än med Groups. Vi har en Page,  http://www.facebook.com/pages/Piratpartiet/7336236196 men jag vet inte vem som adminar.

comment:3 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.