Ticket #65 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 15 years ago

Last modified 12 years ago

Local mail med sista datum

Reported by: berinder Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: local mail
Cc:

Description

När man skickar "local mail" så borde man kunna sätta ett datum, alla nya medlemmar från now till det datumet får också det mailet...

Fått flera nya medlemmar bara idag, har piratfika på Måndag som jag bjöd in till igår... Blir ett glapp där...

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by JorgenL

Finns inte ungefär detta redan?

body += "Welcoming automails sent:\r\n" + mailsSent +

"\r\nTo add an automatic welcome mail for your organization and geography, " +
"go to PirateWeb, Communications, Triggered Automails, Automail type \"Welcome\".\r\n\r\n";

Skillnaden är att du vill ha ett bäst före datum, eller?

comment:2 Changed 15 years ago by berinder

Nej, jag vill inte ändra "Welcome automsg" för varje gång jag skickar ett local mail. Jag vill säga att "Det här local mailet ska skickas ut till alla som blir medlemmar innan måndag."

Som det är nu måste jag ju skicka ett nytt mail för att fånga upp dom som blir medlemmar mellan inbjudan (4 dagar innan) och träffen... Blir otroligt många mail.

comment:3 follow-up: ↓ 4 Changed 15 years ago by JorgenL

OK,

Då borde det alltså finnas en kryssryta och ett datum i send local mail med texten
"[ ]Also send this mail to arriving new members until [datum]"

Men då måste det finnas nån möjlighet att se vilka såna man har satt upp, och att kunna ta fram det och stänga av funktionen, ifall det händer nåt eller blev fel.

Det måste alltså på nåt sätt ändå vara en slags parallellt/temorärt "Welcome automsg", annars får man bygga samma funktionalitet en gång till.

Jag skulle vilja konstruera det så att man gör om "Welcome automsg" så att man kan ha flera parallella, och att de kan vara tidsbegränsade.

Sen kan en kryssruta i Send local mail vara ett sätt att lägga till ett sådant.
Men hanteringen av det görs sedan i "Welcome automsg".

Jag har inte riktitigt full koll på vad välkomstmeddelandet "hänger på", men jag antar att det är organisation/geografi. Det nya mailet måste alltså kopplas in rätt där också, annars vet man inte _vilka_ nya medlemmar det ska skickas till.

Hmmm, funderar...

comment:4 in reply to: ↑ 3 Changed 15 years ago by Phelerox

Ser ut som en utmärkt lösning det där, JorgenL. Som en början på en utmärkt lösning, åtminstone!

comment:5 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Detta var bara ett problem under 2009 där vi fick tusen nya medlemmar på kort kort tid.

Note: See TracTickets for help on using tickets.