Ticket #654 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Forumbugg under Ung Pirat - Distrikt och lokalavdelningar

Reported by: Paulsrud Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Forumet Keywords:
Cc:

Description

När jag postar i forumet Ung pirat - Distrikt och lokalavdelningar möts jag av felmeddelanden, ett sånt här:

Line 2: Incorrect syntax near ')'.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Line 2: Incorrect syntax near ')'.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[SqlException: Line 2: Incorrect syntax near ')'.]

System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) +742
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +195
InstantASP.Common.Data.Helper.ExecuteSqlServerNonQuery(String statement, CommandType commandType, ArrayList paramCollection, SqlConnection conn, Int32 CommandTimeout)
InstantASP.Common.Data.Helper.PrivateExecuteNonQuery(Providers EnumProvider, String statement, CommandType commandType, ArrayList paramCollection, IDbConnection conn, Int16 CommandTimeout)
InstantASP.Common.Data.Helper.ExecuteNonQuery(Providers EnumProvider, String statement, CommandType commandType, ArrayList paramCollection, IDbConnection conn, Int16 CommandTimeout)
InstantASP.InstantForum.Data.DataProvider.SelectLatestPostForForum(String ForumIdentities, Boolean SearchQueued)
InstantASP.InstantForum.Business.Topics.SelectLatestPostForForum(Int32 ForumID, Boolean SearchQueued, Boolean SearchChildren, Boolean SearchParents)
InstantASP.InstantForum.Business.Forums.UpdateForumLastPostInformation(Int32 ForumID)
InstantASP.InstantForum.Business.Posts.InsertPost(Int32 ForumID, Int32 TopicID, Int32 ParentID, Int32 UserID, String MessageIconName, String Title, String Description, String Message, String AttachmentHash, Boolean IsPoll, Current CurrentContext)
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.Post.InsertPost()
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.Post.UpdateDatabase()
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.Post.Submit_Click(Object Sender, EventArgs e)
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.PostControl.butSubmit_Click(Object sender, EventArgs e)
InstantASP.Common.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e)
InstantASP.Common.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument)
System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +18
System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +33
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1292

Men postningar sker i alla fall.

Samtidigt uppdaterar inte "last post" under Home just för denna forumdel trots att nya postningar sker. Som man kan se så är den senaste posten enligt första sidan från nov 25 2009, trots att nya postningar sker kontinuerligt. Detta problemet syns inte när man väl är inne under just Distrikt- och lokalavdelningar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Har testat att spara lite inställningar för att se om något skulle påverka. Tyvärr inget resultat. Testade att posta och får samma fel som ovan.

Satte mig som mod för att ta bort testtrådarna och upptäckte då något intressant. Jag markerade flera trådar för borttagning men det försvann bara en i taget och samma felmeddelande som ovan visades var gång.

comment:2 Changed 13 years ago by robert.nyberg@…

Regionalt partiarbete >Stockholm vet jag hade samma bugg med "Line 2: Incorrect syntax near ')'.", och det löstes efter angnesson kopierade de aktuella forums delarna och la upp dem om igen bredvid originalet.

Så de verkar som det är skräp i databasen mer än att det är nån bugg i sig..(kan ju vara en bugg som orsakar skräpet däremot)

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Vi har bytt mjukvaran.

Note: See TracTickets for help on using tickets.