Ticket #658 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Operatörer kan inte se vilka andra operatörer som är inloggade

Reported by: olof.bjarnason@… Owned by: dansve
Priority: minor Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Det är lättare att ha koll på vart man ska vidarebefordra chattar om man har lite känsla för vilka operatörer som är inloggade samtidigt som en själv - innan man sitter i en stressig support-chatt (för då syns infon under chattens vidarebefordra-länk)

När man har ett admin-konto finns det en länk "Operatörer" ute till höger. Denna länk syns inte i operatörs-konto.

Kanske finns någon add-on-modul för att få upp operatörslistan även för operatörkonton?

Note: See TracTickets for help on using tickets.