Ticket #675 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Kan inte lägga till person till valsedeln i primärvalet

Reported by: zzorn@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: primärvalet poll
Cc:

Description

Jag kan logga in på pirateweb, och kommer till primärvalssidan med lista av kandidater och tom valsedel. Men då jag försöker lägga till en kandidat till valsedeln genom drag & drop eller högerpilen invid valsedeln, så får jag ett message fönster med följande error:
"Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: An unknown error occurred while processing the request on the server. The status code returned from the server was: 500"

Jag ser inte heller kandidatdetaljerna (det området har bara rubriken, annars tomt).

Att logga ut och in igen fixade inte problemet.

Jag connectar för tillfället från Finland (men är medlem i Piratpartiet och svensk medborgare, så borde ha rösträtt i primärvalet).

Jag kör Firefox 3.0.17 på Ubuntu 9.4.

Provade pirateweb på konqueror också, men där öppnas inte ens admin menun som pollarna finns under, så jag antar att den browsern inte är supportad.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Vi har stora problem med systemet så det är tyvärr inget unikt hos dig. Det verkar vara svårt att hitta mönster i problemen men om du har möjlighet att prova med ytterligare webbläsare så gör det. Stressa inte systemet genom att upprepa flytt av kandidater i snabb takt eller genom att prova andra sätt att flytta dem. Ta det lugnt och om det inte hjälper så prova lite senare.

Hoppas att detta hjälper.

Mvh Daniel Svensson

comment:2 Changed 13 years ago by zzorn@…

Tack för svaret.

Provade på nytt after en timme, och då fungerade det.

När jag klickade på 'färdig' knappen fick jag dock följande meddelande: "Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: An unknown error occurred while processing the request on the server. The status code returned from the server was: 0"

Men jag loggade in med ändringskoden och kollade, och mina val verkade vara i sin ordning, så antagligen registrerades röstsedeln.

comment:3 Changed 13 years ago by Gonte

Ja, då har din röst registrerats korrekt i alla fall :)

comment:4 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.