Ticket #680 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: marianne Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej! Alltid trevligt att ni vill att kulturen ska delas, men eftersom jag råkar veta hur en tvårflöjt ska spelas kan jag konstatera att bilden på er startsida är spegelvänd. Inte så snyggt.
Mvh

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tack för påpekandet.

En pålitlig källa hävdar bestämt att bilden är på en tvärflöjt för vänsterhänta, så den får vara.

Note: See TracTickets for help on using tickets.