Ticket #683 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Kan verkligen konspirationsdårar vara med i flödet?

Reported by: Ola@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag tycker det ser väldans illa ut då denna blogg är med på live.piratpartiet.se:

 http://ensson.wordpress.com/

Han länkar i detta inlägg:

 http://ensson.wordpress.com/2010/01/18/bilderberg-gruppen/

till denna sida:

 http://blogg.aftonbladet.se/stopnwo/2009/06/svenska-bilderbergare

Där bland många andra kungen och statsministern och alla våra partiledare kallas för landsförrädare.

Sidan handlar om New World Order, en välkänd konspirationsteori.

 http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)

Jag tycker denna blogg (ensson.wordpress.com) skall bort ur flödet på live.piratpartiet.se till förmån för någon som har någon susning om vad det är för skillnad på fantasier och verklighet.

MVH/Ola

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Jag dömer nu inte efter person, utan efter blogginlägg. ensson har på eget initiativ bett om ursäkt för att detta inlägg publicerats på livesidan, vilket tydligen inte var meningen.

Därmed är just detta inlägg överspelat. Sedan följer jag förstås denna bloggen, liksom andra, så att de inte spårar ur vad gäller livesidan.

Tack för rapporten!

Note: See TracTickets for help on using tickets.