Ticket #697 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Kan inte posta ny tråd.

Reported by: max.sidenstjarna@… Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: Forumet Keywords:
Cc:

Description

Kan inte posta en ny tråd i: Home » Ung Pirat (Piratpartiets ungdomsförbund) » Distrikt och lokalavdelningar » Norra distriktet » Ung Pirat Borlänge.

Får detta medelande:

Server Error in '/' Application.
Line 2: Incorrect syntax near ')'.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Line 2: Incorrect syntax near ')'.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[SqlException: Line 2: Incorrect syntax near ')'.]

System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) +742
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +195
InstantASP.Common.Data.Helper.ExecuteSqlServerNonQuery(String statement, CommandType commandType, ArrayList paramCollection, SqlConnection conn, Int32 CommandTimeout)
InstantASP.Common.Data.Helper.PrivateExecuteNonQuery(Providers EnumProvider, String statement, CommandType commandType, ArrayList paramCollection, IDbConnection conn, Int16 CommandTimeout)
InstantASP.Common.Data.Helper.ExecuteNonQuery(Providers EnumProvider, String statement, CommandType commandType, ArrayList paramCollection, IDbConnection conn, Int16 CommandTimeout)
InstantASP.InstantForum.Data.DataProvider.SelectLatestPostForForum(String ForumIdentities, Boolean SearchQueued)
InstantASP.InstantForum.Business.Topics.SelectLatestPostForForum(Int32 ForumID, Boolean SearchQueued, Boolean SearchChildren, Boolean SearchParents)
InstantASP.InstantForum.Business.Forums.UpdateForumLastPostInformation(Int32 ForumID)
InstantASP.InstantForum.Business.Posts.InsertPost(Int32 ForumID, Int32 TopicID, Int32 ParentID, Int32 UserID, String MessageIconName, String Title, String Description, String Message, String AttachmentHash, Boolean IsPoll, Current CurrentContext)
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.Post.InsertPost()
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.Post.UpdateDatabase()
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.Post.Submit_Click(Object Sender, EventArgs e)
InstantASP.InstantForum.UI.Controls.PostControl.butSubmit_Click(Object sender, EventArgs e)
InstantASP.Common.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e)
InstantASP.Common.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument)
System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +18
System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +33
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1330

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by max.sidenstjarna@…

Tråden dök visst upp ändå.

comment:2 follow-up: ↓ 3 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Skumt, inga fel när jag postar.

comment:3 in reply to: ↑ 2 Changed 13 years ago by Emil_paulsrud@…

Replying to Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>:

Skumt, inga fel när jag postar.

Precis den bugg som jag beskriver här: http://utv.piratpartiet.se/ticket/654
Och som har varit sådan under längre tid.
Det är _bara_ (Vad jag vet) under Ungpirat>Distrikt- och lokalavdelningar som det buggar på detta viset.

comment:4 Changed 13 years ago by robert.nyberg@…

Som jag kommenterade på under den andra ticketen för detta fel.

Problemen har funnits en gång tidigare, fast då under regionalt parti arbete och ja det rörde sig om Stockholms delen den gången med.

Lösningen blev att angnesson kopiera de aktuella forums delarna och la upp dem som en kopia bredvid original delen och sedan tog bort originalet och inga såna buggar där så vitt jag sett sen dess.

comment:5 Changed 13 years ago by Tommten

Jag har fått detta felmeddelande av och till flera gånger på olika ställen på forumet (pratar då om PPs forum i första hand). Det är något jag sett av och till under en lång tid. Har råkat ut för det kanske 7-8 gånger vid separata tillfällen utan något samband som jag kan se. Inlägg och förändringar sker även fast jag får felmeddelandet och problemet känns random. Tyvärr kan jag inte vara mer precis än så. Jag fick i alla fall felmeddelandet när jag testade posta i Borlänge. Så här ser felmeddelandet ut:  http://bayimg.com/oakMpaacL

comment:6 Changed 13 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Mjukvaran för forumet är bytt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.