Ticket #700 (new Förbättring) — at Initial Version

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

SPF-record

Reported by: Zash Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description

SPF är en DNS-grej som anger vilka servrar som har tillåtelse att skicka mail från en viss domän.  Mer info på Wikipedia.

Exempel:

piratpartiet.se.	3600	IN	TXT	"v=spf1 mx -all"

Detta funkar utmärkt om man har en server som hanterar både inkommande och utgående mail.

Man kan även ha ~all istället för -all på slutet under en testperiod. Då kommer servrar som kontrollerar detta att klaga lite men inte blockera helt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.