Ticket #712 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ryckig uppdatering vid stängd sidebar

Reported by: dansve Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

Om man stänger sidebar för att få en större skrivyta är det någon uppdatering som utan avbrott upprepas med någon sekunds mellanrum. Resultatet blir att sidan "rycker" på ett sätt att arbete inte är möjligt.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Felet verkar bara uppstå när något är postat i chatten.

FYI: piratenpad.de har samma "feature" ;)

comment:2 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Det sägs att detta är löst i nästa version från etherpad.org, så markerar FIXED.
Vi räknar med att piratepad.net uppgraderas snart. Om det därefter återuppstår sådana problem så välkomnas felrapporter:  http://github.com/ether/pad/issues/

Note: See TracTickets for help on using tickets.