Ticket #722 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ny blogg

Reported by: caspian@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag har börjat blogga på  http://caspianrehbinder.wordpress.com. Jag är engagerad piratpartist, och skriver huvudsakligen om piratfrågor. Jag yrkar därför på att bloggen läggs till i listan över bloggar Piratpartiet Live uppdateras från.

Caspian Rehbinder

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

Såhär funkar det:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

  • skriver intressant om piratrelaterade frågor
  • har ett hyfsat språk
  • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

  • Kommer du att skriva om piratfrågor?
  • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade inlägg... annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

comment:2 Changed 13 years ago by caspian@…

Jag har skrivit och kommer skriva om Piratfrågor, och kommer tagga mina inlägg med ”Piratpartiet”. Huruvida jag skriver tillräckligt bra är upp till er att avgöra.

Det närmaste personpåhopp jag kommit har varit min kritik av Thomas Bodström, där jag både skrev negativt om hans politik och påpekade att han har dåligt språk. Plus lite mindre snälla ord. Men med tanke på att Piratpartiet i sina stadgar har att nämnde man ska sälja korv utanför riksdagen, och att jag dessutom – trots allt – håller mina personangrepp på en låg nivå i detta enda inlägg, anser jag det interäknas. Men även här får ni döma:
 http://caspianrehbinder.wordpress.com/2010/01/26/bodstromsamhallen/

En 300x70 pixlar stor bild har jag fixat, och kan skicka när som helst vart som helst.

Med vänliga hälsningar,
Caspian Rehbinder

comment:3 Changed 13 years ago by mini

Dåså!

Lättast är om du attachar bilden här.

Är det kategorin "Piratpartiet" eller taggen "Piratpartiet" du vill använda?

/Mikael

comment:4 Changed 13 years ago by caspian@…

Såväl tagg som kategori vore bra, utifall att jag skulle missa den ena någon gång. Bilden finns på:  http://caspianrehbinder.files.wordpress.com/2010/02/casp_tok_pplive.jpg

comment:5 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.