Ticket #732 (closed Uppgift: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Mediaplanet

Reported by: eiog00@… Owned by: Richie
Priority: trivial Milestone:
Component: Ideer Keywords: Mediaplanet
Cc:

Description

I dagens SvD följde det med en bilaga från Mediaplanet med rubriken "samhällssäkerhet". Den kanske vore nåt för piratpartiet att kolla upp? Särsklit sida 8 är intressant. Där förklarar Säpo, tullverket och ISP (Inspektionen för strategiska produkter, som gör vadå?) att FRA-lagen försvårar (ja de valde ordet försvårar, men det är knappast svårare än förut) för deras arbete, då det ger dem för lite verktyg att spana o_O. Roligt också att de använder sig av en tydlig, smått lustig, "fråga - svar" pedagogik (eller retorik?).

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Bäst före datum passerat :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.