Ticket #735 (new Förbättring) — at Initial Version

Opened 12 years ago

Last modified 9 years ago

"Beslutskanal" i Skype

Reported by: Tommten Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

En skypechatt synlig i ppbot:list som har funktionen att samla beslut på ett ställe. En slags "beslutschatt" alltså. Alla ska ha möjlighet att hoppa in i den med hjälp av ppbot. Någon från en grupp som är på väg att ta ett beslut kan (och bör) enkelt och fort nämna några ord till denna chatten när det håller på att ske ett beslut i något sammanhang, och då kort och koncist beskriva beslutet som är på gång, och invänta eventuell feedback i några minuter från de som är intresserad att vilja påverka beslut och som därmed hänger i den chatten.

Intressant som samlingsställe för de som är intresserad av att vara med och påverka och ge synpunkter, eller för de som bara vill observera vilka beslut som tas på olika håll i landet och i arbetsgrupper, stora som små. Absolut inget offtopicsnack i denna chatt.

Bakgrund:
Eftersom möjlighet att kunna följa beslut och ge input verkar vara lyft som ett problem är detta då tänkt som en omedelbar tillsvidarelösning för just Skype, tills andra alternativ och lösningar dyker upp. Hur populär och användbar den blir återstår att se efter kanalen bildats förstås. Finns det någon anledning att inte testa egentligen? Alternativet är ju att inte göra den, vilket förstås inte kan vara en förbättring.

Note: See TracTickets for help on using tickets.