Ticket #740 (new Defekt) — at Initial Version

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Regler för användade av Skypebots funktioner

Reported by: Tommten Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

När är det lämligt att skriva i diverse kanaler?
Tex "operativt:"
När får man skicka en fråga/kommentar dit via ppbot, och vad kan betraktas som missbruk av ppbot.

En "ppbot: regler" kanske?

Note: See TracTickets for help on using tickets.