Ticket #741 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

mobil enhet

Reported by: johan.lundmark@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords: mobil
Cc:

Description

jag kan inte använda pirateweb på min mobil. har testat med den medföljande webbläsaren och opera mini. menysystemet fungerar inte.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by speakman

Har du provat  https://pirateweb.net/m/ ?

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

Från #789 - Det går inte att navigera i menyerna i Symbian s60 5th


När jag surfar in på pirateweb med min Nokia 5800 som kör Symbian S60 5th, med standard webläsaren, så kan jag logga in men inte navigera i menyerna. När jag klickar på en meny så blir den markerad men jag får inte se några val. Lite tråkigt att det inte funkar men kanske inget som behöver prioriteras.
Inte heller menyerna på denna sida fungerar. Jag misstänker att det beror på de smarta tipsen som kommer upp när man klickar på något

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to EU-valet 2014

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Antar att version 5 av PW kommer att testas mer och denna ticket då blir inaktuell.

Note: See TracTickets for help on using tickets.