Ticket #743 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Chrome/FF extension för Auto-away

Reported by: speakman Owned by: dansve
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Ett problem har varit att supportoperatörer lämnar sin dator med supportfliken öppen, vilket tolkas som att operatören sitter kvar vid datorn och användare som söker supporten får vänta i evigheter innan någon tar samtalet.

Ett försök att lösa det har varit PiratsupportTray.exe som ju tyvärr är helt bundet till Windows.

En mer generisk och plattformsoberoende lösning borde vara att ta fram en extension/addon till Chrome och Firefox som utökar JavaScript-stödet för webbplatser att detektera sånt som senaste mus-/tangenbordsaktivitet (away from keyboard).

Eftersom addons till både Chrome och Firefox i sin tur bygger på JavaScript (men med betydligt fria tyglar än JavaScript på vanliga webbsidor) så blir en sån lösning automatiskt plattformsoberoende, men inte minst tillgänglig för flertalet andra projekt med samma behov.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Simon B.

Vanliga addons/extensions kan bara detektera webbläsarhändelser (mus,tangenttryck,flickbläddring) och supportpiraten kanske är närvarande men inte rört webbläsaren på länge.
Ett NPAPI-tillägg (binärfil) är native-kod som därmed blir plattformsberoende, men samma NPAPI-kod lär funka på IE,firefox,chrome med flera.

Kanske enklaste första steg är att auto-tilldelning kan stängas av? Om den inställningen lagras centralt kunde ett curl- eller wget-kommando användas för att slå på/så av auto-tilldelningen dessutom.

comment:2 Changed 13 years ago by Simon B.

För att bygga något native på Windows finns GetLastInputInfo() som gissningsvis redan används av PiratsupportTray.exe

På linux-desktops med xscreensaver funkar troligen:  http://coderrr.wordpress.com/2008/04/20/getting-idle-time-in-unix/

I Chrome finns ingen API-funktion som berättar ifall användaren "är där". Det närmaste nåbara i nuläget är att bevaka onmousemove + onkeydown i *varenda* öppen flik. (Implementationsdetaljer: lägg in event-funktionerna i form av contentScripts, vila måste skicka meddelanden till en specifik extension som uppdaterar datum för senaste mus/tangenttryck. Vanliga webbsidor som vill veta om ifall användaren är Idle får registrera sitt intresse samt en tidsgräns hur mycket idle som krävs innan webbsidan vill få ett user-is-idle-meddelande via API:et messaging)
 http://code.google.com/chrome/extensions/content_scripts.html
 http://code.google.com/chrome/extensions/messaging.html

Note: See TracTickets for help on using tickets.