Ticket #744 (new Defekt)

Opened 13 years ago

PiratsupportTray v0.1.8

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Det verkar som om PST kraschar vid följande:

  1. Ta *inte* emot ett samtal (låt annan supportpirat göra det)
  2. När nästa besökare dyker upp, krasch!
Note: See TracTickets for help on using tickets.