Ticket #774 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Buggsammanfattning från vBulletin-installationen

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Lista med bekräftade problem som ska fixas.
FYLL PÅ MED FLER PROBLEM OM NI HITTAR!

Redan fixat:
Det går inte att logga in
Grundläggande spamfilter
Forumklockan går fel om man inte är inloggad
Forumet kan inte skicka mail

Jobbas på (ungefär i fallande prio-ordning):
Långa inlägg är avklippta
Forumets förstasida ser galet rörig ut
Omröstningar är försvunna
Mycket BB-kod från gamla forumet funkar inte
Knappen för att länka till inlägg är jätteliten
Länken till PirateWeb funkar inte
Redirects för gamla länkar har kukat ur (teknisk term)
Trådar ligger i modereringskön fastän dom ska var godkända redan, vilket gör att dom är dolda

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jens Ayton

Lågt prioriterat, men: bilder är avstängda i signaturer. Jag vet inte om det har varit problem med det (inget jag har märkt i så fall). Själv har jag en Guldpirat-banner i signaturen.

comment:2 Changed 13 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Allt fixat, förutom

Omröstningar är försvunna

Och den har vi koll på i  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24330

Note: See TracTickets for help on using tickets.