Ticket #780 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Prenumeration på forum med direkt epostmeddelande

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

[19:41:04] Mikael Nilsson: Finns ingen funktion för prenumeration på forum med direkt epostmeddelande? Jag ser bara daglig och veckovis uppdatering...

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Owner changed from Richie to Johanmlg
  • Priority changed from major to minor
  • Component changed from Hemsidan to vBulletin

comment:2 Changed 13 years ago by SimonB.

Vid närmare kontroll ser jag på forumets Kontrollpanel under rubrik "Standardalternativ för ämnesprenumeration" att det går välja direkt epost. Återstår att testa att det funkar, då.

comment:3 Changed 13 years ago by SimonB.

Ok, nu verkar det ju som att "direkt epost" -alternativet ändå inte funkar. Ingen epost kommer fram, trots att jag fått ett svar.

comment:4 Changed 13 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Works now

comment:5 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

Jag får fortfarande inget alternativ i menyn som heter "direkt" - bara Ingen, Daglig och Veckovis.

öppnar igen.

comment:6 Changed 13 years ago by mini

Ah, jag ser att man kan välja det i sina inställningar. Det låter lite... undangömt?

comment:7 Changed 13 years ago by mini

Ah igen!

Det där som finns i kontrollpanelen handlar ju om att automatprenumerera när man svarar på en tråd. Jag pratar om att manuellt välja att prenumerera på ett forum - där är det fortfarande bara dagligt och veckovis...

comment:8 Changed 13 years ago by mini

comment:9 Changed 13 years ago by johan.karlsson@…

Behövs verkligen det? Kan du inte använda rss istället?

comment:10 Changed 13 years ago by mini

RSS vore ju jättebra, men jag kan inte se att det finns, *någonstans* :-)

comment:11 Changed 13 years ago by johan.karlsson@…

Rss finns. Om du kollar i admin-panelen, precis till vänster om där det står "deaktiverat". ;)

Ska få igång omröstningarna och pm-boxarna ordentligt. Sen hugger jag tag i rss och mail!

comment:12 Changed 13 years ago by Johanmlg

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.