Ticket #794 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ny blog för PP Live? (http://nordicbattlegroup.org)

Reported by: troberg@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag har nu äntligen fått tummen ur och startat en egen blog istället för (eller snarare som komplement till) att parasitera på andra bloggars kommentarsfält.

Den heter Nördic Battlegroup och hittas på  http://nordicbattlegroup.org

Tänkte att ni kanske ville lägga till den på PP Live.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

 • Priority changed from major to minor
 • Status changed from new to accepted

Såhär brukar jag skriva:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor
 • har ett hyfsat språk
 • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?
 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade
inlägg...annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som
du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Jag behöver också veta om du vill bli angiven som piratpartist, oberoende eller tillhörande annat parti.

Fråga gärna om du undrar något.

/Mikael

comment:2 Changed 13 years ago by mini

 • Summary changed from Ny blog för PP Live? to Ny blog för PP Live? (http://nordicbattlegroup.org)

comment:3 Changed 13 years ago by troberg@…

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor

Tja, jag tror mina floder av kommentarer på andra bloggar visar vad jag går för.

 • har ett hyfsat språk

Jag har hört sägas att jag har det.

 • undviker personpåhopp

Titta på senaste bloggposten. Det är ungefär så långt jag är beredd att gå. En viss nivå av "edgyness" kommer jag dock att upprätthålla.

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?

Ja.

 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

propiratism

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som

du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Har inte någon logga än, så gör du en. Jag litar på dig.

Jag behöver också veta om du vill bli angiven som piratpartist, oberoende eller tillhörande annat parti.

Piratpartist, alternativt oberoende piratpartist.

Hoppas det räcker. Fråga gärna om det är mer.

comment:4 Changed 13 years ago by mini

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.