Ticket #797 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Prenumerera på nya inlägg i ett helt forum

Reported by: mini Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Forumet Keywords:
Cc:

Description

När man prenumererar på ett forum idag så får man alla nya trådar, och det är ett bra sätt ibland.

I vissa forum vill man enkelt kunna prenumerera på samtliga inlägg i forumet. Jag gjorde det i det gamla forumet, på alla inlägg i styrelsens forum, som jag hade skäl att bevaka på det sättet.

Alternativet idag är att prenumerera på nya trådar och sedan manuellt prenumerera på varje ny tråd som dyker upp. Fast det funkar inte om man vill få koll även på gamla trådar.

Så, går det lätt att ordna så att man kan prenumerera på samtliga nya inlägg (inte bara trådar) i ett forum så blir jag glad.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta finns väl i vBulletin? Annars reopen.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.