Ticket #808 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Jag har börjat Piratblogga (http://tovespiratliv.blogspot.com)

Reported by: tove-brandt@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: piratbloggar
Cc:

Description

Hej jag vill bara dela med mig av min blogg.
 Http://www.tovespiratliv.blogspot.com

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by mini

 • Priority changed from major to minor
 • Status changed from new to accepted
 • Summary changed from Jag har börjat Piratblogga to Jag har börjat Piratblogga (http://tovespiratliv.blogspot.com)

Hej Tove!

Såhär funkar det:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor
 • har ett hyfsat språk
 • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?
 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade
inlägg...annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är max 300x70 (som
du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

comment:2 Changed 11 years ago by mini

 • Type changed from Defekt to Förbättring

comment:3 Changed 11 years ago by mini

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to wontfix

Pling! Är du fortfarande intresserad? Hör av dig, jag stänger här så länge.

Note: See TracTickets for help on using tickets.