Ticket #81 (assigned Defekt)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär

Reported by: daniel.svensson@… Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

De flesta skapar troligen ett välkomstbrev med personligt innehåll t.ex. namn, e-post, telefon och annat. Vid byte av funktionär t.ex. kommunledare ligger det gamla brevet kvar. Om den nye funktionären inte går in och justerar brevet skickas det ut felaktig info till nya medlemmar.

För att komma bort från detta borde man skapa ett standardbrev per nivå (distrikt, krets, kommun) som aktiveras vid tillsättning av en ny funktionär. Ytterligare en fördel av detta är att man på det viset ger den nye funktionären en snygg mall för hans/hennes personliga brev. Som GIVETVIS skapas sedan. ;)

Change History

comment:3 Changed 13 years ago by dansve

  • Priority changed from major to critical
  • Type changed from Förbättring to Defekt

Felaktig kontaktinfo som går ut till nya medlemmar är långt ifrån bra. Prioriterar upp denna.

comment:4 Changed 13 years ago by Gonte

Eftersom det konstant klagas på att vi skickar för många mail så tror jag det är bättre att välkomstmailen helt enkelt raderas vid funktionärsbyte
(eller inaktiveras ifall man skapar en sådan funktion, då kan gamla mailet finnas kvar som stöd för framtida mail)

Känns som att välkomstmail på varje nivå inte fyller något syfte ifall inget egentligen skrivits på varje nivå...

comment:5 Changed 13 years ago by agnesson

De nivåer som är intressant för en ny medlem är PL1 och närmaste KL1. Bort med mail från övriga nivåer. Samma sak gäller inom UP.

comment:6 Changed 13 years ago by Gonte

Mjo, om det finns något på så lokal nivå...
Var t.ex. länge så att jag som distriktsordf väst fångade upp nytt folk genom mitt välkomstmail, medan det inte användes i lokalföreningarna.

Vore najs att kunna selektera "skickas till nya inom området, om de inte får ett mer lokalt"

comment:7 in reply to: ↑ description ; follow-up: ↓ 8 Changed 12 years ago by sikevux

Replying to daniel.svensson@…:
Att få ett mail som ser ut som att det är skrivet av en människa är bättre än att köra på mallar så att alla ser identiska ut, så när som på kontaktuppgifter. Människor är olika, alltså bör mailen också vara olika.

Sen kanske inte nollställning är det bästa man kan göra. Varför inte lägga till en banner hos den nya funktionären som säger att denne ska rätta automailet, och en fin direktlänk. Den ska försvinna först när man ändrat på mailet. Sen kan den ju maila också, för att verkligen få fram medelandet.

comment:8 in reply to: ↑ 7 Changed 12 years ago by anonymous

Replying to sikevux:

Replying to daniel.svensson@…:
Att få ett mail som ser ut som att det är skrivet av en människa är bättre än att köra på mallar så att alla ser identiska ut, så när som på kontaktuppgifter. Människor är olika, alltså bör mailen också vara olika.

Sen kanske inte nollställning är det bästa man kan göra. Varför inte lägga till en banner hos den nya funktionären som säger att denne ska rätta automailet, och en fin direktlänk. Den ska försvinna först när man ändrat på mailet. Sen kan den ju maila också, för att verkligen få fram medelandet.

Du har rätt i att mailen bör vara personliga. Problemet är dock välkomstmailen oftast innehåller namn och kontaktuppgifter för den tidigare funktionären och att våra nya funktionärer inte tar sig tid att åtgärda detta omgående. Gamla uppgifter måste bort omgående och enda sättet att lösa det kontinuerligt är med automatik.

Nu 19 månader efter jag skapade denna ticket har jag dock ändrat åsikt och håller med Gonte om att välkomstmailen bör raderas när funktionärsrollen blir vakant.

comment:9 Changed 12 years ago by agnesson

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Jag håller med om att radering är bättre.

comment:10 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:11 Changed 12 years ago by Torbjörn

Det finns ju delar av vår hemsida, där kontaktuppgifter läses direkt från PirateWeb.

T.ex. denna sida:

 http://www2.piratpartiet.se/agera/ostergotland

Just denna info (från PirateWeb) kan man väl infoga automatiskt sist i e-postbrevet, som en "signatur".

Då blir det alltid uppdaterad info!

comment:12 Changed 11 years ago by anonymous

blabla

comment:13 Changed 11 years ago by anonymous

bla

comment:14 Changed 11 years ago by anonymous

test

comment:15 Changed 11 years ago by Jörgen L

Numera fungerar detta (för PP) så att det enbart skickas ut ett centralt mail + ett från KL men bara om det är uppdaterat de tre senaste månaderna.

comment:16 Changed 11 years ago by anonymous

Får KL en reminder om att det inte uppdaterats?

Note: See TracTickets for help on using tickets.