Ticket #812 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Lista utgående medlemsskap

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Nyligen fick vi en funktion där man via en knapp kan lista medlemsskap som snart ska gå ut. I och med en bugfix av Jörgen försvann rutan där man kunde ange antalet dagar och det händer inget när man trycker på knappen.
Vill att funktionen återinförs, alternativt att den vanliga medlemslistan går att sortera genom att klicka på "Expires"-kolumnen.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 13 years ago by anonymous

Jag har samma problem som Joakim och då är jag med andra ord inte ensam. Vi tappar medlemmar varje dag och de är mycket mer arbete att jaga dem när man listar alla medlemmar i en stad, jag har helt enkelt inte tid att hålla på så.

Jag skulle uppskatta om ni höjer prioriteten då det är valår och bakom varje tappad medlem ligger en potentiell aktivist som vi skulle kunnat värvat för att synas bättre!

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Replying to anonymous:

Jag har samma problem som Joakim och då är jag med andra ord inte ensam. Vi tappar medlemmar varje dag och de är mycket mer arbete att jaga dem när man listar alla medlemmar i en stad, jag har helt enkelt inte tid att hålla på så.

Jag skulle uppskatta om ni höjer prioriteten då det är valår och bakom varje tappad medlem ligger en potentiell aktivist som vi skulle kunnat värvat för att synas bättre!

Såg inte username fältet, jag heter Nicolas Sahlqvist och är VL för Halland.

comment:3 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:4 in reply to: ↑ description Changed 13 years ago by anonymous

Ja tycker också det är ett stort problem, nu måste man söka igenom flera sidor för att kolla på darum om något är utgeående

comment:5 Changed 13 years ago by JorgenL

Bör vara lagat nu.

comment:6 Changed 13 years ago by JorgenL

Testa och verifiera att det funkar, annars återkom.

comment:7 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Tack Richie för att du reassignade buggen och tack Jörgen för att du fixade buggen så snabbt!

comment:8 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.