Ticket #816 (closed Defekt: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Blogg där jag skriver allmänt om Pirtapartiet och vår hjärtefrågor

Reported by: jesper_sahlen@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

comment:2 Changed 13 years ago by anonymous

Välkommen till min nya blogg!
Hej!

Mitt namn är Jesper och jag är 16 år gammal och bor i Lund. Jag studerar första året på samhällsprogrammet på Spyken i Lund. Den här bloggen kommer att handla om Piratpartiet och om våra 3 huvudpunkter Integritet, Kultur och kunskap .

Jag tänkte börja med och berätta hur och varför jag har blivit piratpartist och varför jag har börjat blogga just nu. Jag blev piratpartist våren 2009 precis innan EU-valet. Den största bidragande orsaken var fildelningsfrågan. Jag hade just då inte alls så bra koll på varken IPRED, FRA, Datalagringsdirektivet och alla andra lagförslag som sänker den personliga integriteten.

Men allt eftersom att jag läste mer och mer på Piratpartiet Live dess mer intresserad blev jag av andra frågor. I början var jag inne då och då och läste men det senaste halvåret har jag varit inne varje dag.

Tanken att börja blogga om Piratpartiet har slagit mig flera gånger med det är först nu som det har blivit av. Anledningen till att jag har tvekat är att jag aldrig har varit särskilt duktig på språk och att skriva texter inte är min starka sida. Men då jag nu ser det som en övning på att bli bättre på att skriva och formulera och samtidigt gör en bra sak så känner jag att det var dags att starta min första blogg.

Jag har dessutom tänkt att för första gången hänga med och dela ut flyers. Är det någon som också bor i Lund som vet nästa gång ni ska dela ut?

Mvh Jesper

Note: See TracTickets for help on using tickets.