Ticket #827 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Permissions Pirateweb

Reported by: kent.holmblad@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Lista utgångna medlemskap.
Önskan att VL nivå skulle få möjlighet att lista utgångna medlemskap. Åtminstone några dagar efter att medlemskapet upphört. Eftersom det händer att personer på t.ex. KL nivå har slarvat och inte förnyat sitt medlemskap så skulle jag vilja ha möjlighet att kunna ringa dom och fråga vad det beror på att dom inte förnyat.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det ska redan gå.

Pröva listfliken i sökfunktionen, sök efter utgående medlemskap och ange ett antal dagar i "since" fältet. Det ska gå att se 28 dagar bakåt.

/JörgenL

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Finns redan.se

Note: See TracTickets for help on using tickets.