Ticket #854 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Jag kan inte se och editerat medlemmar längre under view/edit

Reported by: einand@… Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag håller just nu på och ringer runt medlemmaro och frågar om dom vill förlänga sitt medlemskap.

Jag får fram listan genom att titta på vilka medlemmar vars medlemskap går ut innom x dagar. Sedan idag kan jag inte längre ta view/edit på dom och då inte heller förlänga deras medlemskap.

Attachments

error.txt Download (2.2 KB) - added by einand@… 13 years ago.
när jag klickar på "mina uppgifter" - "funktionärer i mitt område" får jag bifogat error

Change History

Changed 13 years ago by einand@…

när jag klickar på "mina uppgifter" - "funktionärer i mitt område" får jag bifogat error

comment:1 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Jag kan inte editera medlemmar vars medlemsskap går ut idag (just nu 21), medans Ein inte kan editera någon medlem på PirateWeb alls trots att han är min VL (LocalDeputy), detta är otroligt irriterande då det är han som har tagit på sig rollen att ringa och påminna folk.

Det är viktigt att ni tar en titt på de omgående!

  • Nicolas Sahlqvist VL Halland

comment:2 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Ein är alltså vice VL för Halland.

  • Nicolas

comment:3 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Förklaring av buggen från Jörgen Lindell (JorgenL):
"Medlemskapssidan ballar ur för att vi har bytt namn på LocalSecond till LocalDeputy, men missat en konsekvensändring i koden. Håller på att fixa.."

comment:5 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Men varför är applikationskoden beroende av namnet? Det borde ju vara en int som den pekar på i en db tex snarare än att hårdkoda namn på rollerna vi har innom partiet i koden för då slipper man ju sånt här strul.

comment:6 Changed 13 years ago by anonymous

Svar från Jörgen Lindell (JorgenL):
"Nja det nar en enum vars namn vi använde som nyckel för att hämta upp översättningen, att använda namnet på enumen är i princip stabilare än värdet eftersom det är sannolikare att man vill sortera om eller ta bort än ändra namn..."

Behöver de optimeras?

comment:7 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Antar att detta är löst nu

comment:8 Changed 12 years ago by nicolas.sahlqvist@…

De stämmer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.