Ticket #86 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Kommunledare kan inte skicka mass-mail

Reported by: Todi Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När kommunledare för Eskilstuna, David Fredriksson försöker skicka ut massmail till eskilstuna, får han ett exception. Troligtvis är han inte den enda. Exceptionet:

Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.

Source Error: Line 67: Authority authority = viewingPerson.GetAuthority();
Line 68:
Line 69: Organization org = Organization.FromIdentity(Convert.ToInt32(DropOrganizations.SelectedValue));
Line 70: Geographies geoList = authority.GetGeographiesForOrganization(org);
Line 71:

Source File: c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs Line: 69

[FormatException: Input string was not in a correct format.]

System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) +2755599 System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) +112 System.Convert.ToInt32(String value) +68 Pages_Communications_SendLocalMail.PopulateGeographies() in c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs:69 Pages_Communications_SendLocalMail.ResetOrganizationData() in c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs:105 Pages_Communications_SendLocalMail.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\Internet Publishing\Webs\PirateWeb\Pages\v3\Communications\SendLocalMail.aspx.cs:57 System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15 System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +33 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1436

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Owner changed from mini to Todi
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb
  • Milestone set to Innan Valkampanjen

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 14 years ago by Todi

Var lite trött när jag skrev in den här, blev visst lite fel :)

KL har kunnat skicka ut mail tidigare, men får bara detta fel från ca 1 - 1,5 vecka sedan. Jag kunde skicka ut (som VL för Södermanland) till hela Södermanland, dock ej testat att skicka bara till Eskilstuna.

comment:4 follow-up: ↓ 5 Changed 14 years ago by JorgenL

Jag har mailat honom för att få mera uppgifter, väntar på svar.

Det verkar som jag tolkar det som att han inte är korrekt inkopplad i organisationsstrukturen eller nåt sånt. Sannolikt är felet i basdata och inte i koden eftersom det funkar för andra.

Skulle gissa på att hans medlemsskap är fel konfigurerat på nåt sätt.

comment:5 in reply to: ↑ 4 Changed 14 years ago by anonymous

hej

mitt medlemsnr är 15714

o bilden du försöker skicka kan jag ej få fram bara ett kryss.

Replying to JorgenL:

Jag har mailat honom för att få mera uppgifter, väntar på svar.

Det verkar som jag tolkar det som att han inte är korrekt inkopplad i organisationsstrukturen eller nåt sånt. Sannolikt är felet i basdata och inte i koden eftersom det funkar för andra.

Skulle gissa på att hans medlemsskap är fel konfigurerat på nåt sätt.

comment:6 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Problemet löst, han hade två konton men bara det ena var funktionär.

comment:7 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.