Ticket #868 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Trasig teckenkodning på live-sidan efter indexering?

Reported by: blog@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Mina inlägg går sönder efter indexering, såg idag att  http://sultansblogg.se/ har samma problem.

Jag tror inte att jag ändrat något i inställningarna. Hur gör jag för att laga?
 http://blog.sysadmindagen.se

Bifogar en bild på hur det ser ut.

Attachments

teckenfel.jpg Download (137.2 KB) - added by blog@… 13 years ago.

Change History

Changed 13 years ago by blog@…

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är sannolikt flattr som buggar på din blogg.

Det är alltså fel i ditt RSS-flöde, kolla  http://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http://blog.sysadmindagen.se/feed/#l137

Jag kan tyvärr inte så lätt göra något åt saken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.