Ticket #877 (closed Defekt: worksforme)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

piratplatsen.se laddar inte RSS?

Reported by: c.hellbom@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

(Inkom via mail, Gonte)
--

Hej,

Min blogg www.piratplatsen.se ligger på Live, men nu har den slutat
hämta data från den RSS feed jag givit
er( http://www.piratplatsen.se/?q=taxonomy/term/1). När ni har ork,
tid och lust i sommar-värmen så kan ni ju kika på det :)

Crille

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

JAg kikar gärna på detta nu, men jag kommer inte åt piratplatsen.se :-)

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Summary changed from piratplatsen.se to piratplatsen.se laddar inte RSS?

comment:3 Changed 12 years ago by Crille

det började fungera för några dagar sedan.
Piratplatsen låg nere temporärt pga blixtnedslag har dödat mitt modem :/

men sidan är uppe, men inget behöver åtgärdas.

Tack ändå!
Crille

comment:4 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to worksforme

Ok, tack!

Note: See TracTickets for help on using tickets.