Ticket #882 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Ny blogg (http://olofnoaksson.wordpress.com/)

Reported by: olof.noaksson@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej, jag skulle vilja att min blogg las till på live. Jag bloggar ganska mycket om att vara pirat och liknande.

 http://olofnoaksson.wordpress.com/

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

 • Priority changed from major to minor
 • Status changed from new to accepted
 • Type changed from Uppgift to Förbättring
 • Summary changed from Ny blogg to Ny blogg (http://olofnoaksson.wordpress.com/)

Hej! Ledsen för sent svar.

Såhär brukar jag skriva:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor
 • har ett hyfsat språk
 • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?
 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade
inlägg...annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som
du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

/Mikael

comment:2 Changed 12 years ago by olof.noaksson@…

Hej!

Jag har två kategorier som jag främst kommer att använda och det är Piratpartiet och Ung Pirat. Men jag vill även få med kategorien piratrelaterat. Bilden är lite mer jobbigt. Jag hinner nog inte fixa något
nu, men du kanske kan lägga till en tillfällig.

comment:3 Changed 12 years ago by mini

 • Priority changed from minor to major

Tack!

JAg vill göra dig uppmärksam på att du har använt "Piratpartiet" som tagg, och "ung pirat" och "piratrelaterat" som kategorier, vilket alltså gör skillnad för mig. Så länge du fortsätter på sammma sätt funkar det bra, men hojta om du ändrar på detta.

comment:4 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.