Ticket #889 (closed Förbättring: fixed)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Ny blogg (http://pippiipirat.wordpress.com)

Reported by: linaljunggren@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by mini

 • Priority changed from major to minor
 • Status changed from new to accepted
 • Type changed from Defekt to Förbättring
 • Summary changed from Ny blogg to Ny blogg (http://pippiipirat.wordpress.com)

Hej!

Såhär brukar jag skriva:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor
 • har ett hyfsat språk
 • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?
 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade
inlägg...annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som
du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

/Mikael

comment:2 Changed 11 years ago by anonymous

Hej

De ettiketter jag använder när jag bloggar om piratbartiet är : Pirat Partiet, Pirat, Politik, Internet och Rättsäkerhet

De flesta av mina inlägg handlar just om PP eller om änmen som är relaterade till vår politik.

Som ikon får du gärna använda:  http://i83.photobucket.com/albums/j300/LinaLj/ava.jpg

/Lina

comment:3 Changed 11 years ago by mini

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed

Jag lägger till taggen "pirat" från din blogg - så se till att använda den när du vill synas på livesidan!

/Mikael

Note: See TracTickets for help on using tickets.