Ticket #893 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Supporten borta

Reported by: greyman Owned by: Richie
Priority: blocker Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Samtliga länkar för besökare till Piratsupporten är borta från den nya ettan.

Föreslår knapp bredvid "Butik", eller bredvid sökrutan och den engelska flaggan. Eller som utfälld meny under "Vad du kan göra" eller "Kontakt".

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by greyman

Här är länken som ska in:  http://support.piratpartiet.se/client.php

comment:2 Changed 13 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.