Ticket #896 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Ny blogg (http://cmagnusb.wordpress.com/)

Reported by: C Magnus Berglund Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: Ny blogg
Cc:

Description

Hej

Jag vill bidra till valkampanjen genom min blogg:
 http://cmagnusb.wordpress.com/

mvh C Magnus Berglund
Den ende riksdagskandidaten som bor i Värmland

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

 • Priority changed from major to minor
 • Status changed from new to accepted
 • Summary changed from Ny blogg to Ny blogg (http://cmagnusb.wordpress.com/)

Hej!

Såhär brukar jag skriva:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor
 • har ett hyfsat språk
 • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?
 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade
inlägg...annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som
du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

/Mikael

comment:2 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to wontfix

Pling! Är du fortfarande intresserad? Hör av dig, jag stänger här så länge.

comment:3 Changed 12 years ago by mini

 • Priority changed from minor to major
 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution wontfix deleted

"Jag taggar #pplive om jag vill att inlägget skall komma med i Live-flödet."

comment:4 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed

Ledsen för extremt sent svar... skyller på bäbis. Nu ska #pplive (som tagg, inte kategori) funka.

Note: See TracTickets for help on using tickets.