Ticket #900 (closed Defekt: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Nyheter om piratpartiet-bugg

Reported by: olofb Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Just nu visas en ett år gammal nyhet i rullen "Planen: Spela ut Mona mot Fredrik" i nyhetsrullen på live.piratpartiet.se.

Det är en viktig ruta för dem som försöker följa gammelmedia-flödet kring Piratpartiet, speciellt nu under pågående valkampanjande.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Jao, jag är medveten om det, men kan tyvärr inte åtgärda det på något uppenbart sätt. Det händer när någon länkar till en gammal nyhet och den länken snappas upp i nyhetr.se's sökmotor. Gammal = "finns inte i nyhetr.se's länkdatabas".

Det går nämligen inte att se artikelns datum på något vettigt maskinläsbart sätt.

Tack och lov så är det ett övergående problem, och inte *jätte*-vanligt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.