Ticket #901 (closed Förbättring: onhold)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Förbättra HTML-versionerna av valmanifest 2010

Reported by: oyasumi+piratpartiet@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle vilja se (och bidrar gärna med själva arbetet) goda HTML-versioner av de toksnygga pdf:erna över årets valmanifest, att ersätta de just nu rätt bedrövliga här:

 http://www.piratpartiet.se/integritet
 http://www.piratpartiet.se/kultur
 http://www.piratpartiet.se/kunskap

Var finns källmaterialet pdf:erna skapades från? Då jag sitter i en litet knasig tidszon på amerikanska västkusten, har jag inte fått fatt på någon live, och frågat runt litet varstans --  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?p=220928 till exempel.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
  • Milestone set to Valkampanjen 2010

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.