Ticket #902 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

inlogg fungerar ej på nya 1:an

Reported by: Supportgruppen Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Vi fick ett samtal om att en besökare inte kunde logga in på sitt nyskapta konto på nya hemsidan. och begäran om nytt lösen fungerar ej heller. ej heller open id inlogg.

"Tyvärr känns inte *epostadressen i fråga* igen som ett användarnamn eller en e-postadress."

Svarar sidan på försök till att begära nytt lösen.

Personen ahr försökt med att skapa ny lösen med aktuell epost adress men den säger då att det är upptaget.

Aktuell epostadress kan fås av supporten vid begäran.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.